Vaše výhody

  • Kvalitné vedenie výučby angličtiny - prostredníctvom kvalitného lektora, ktorý sa vie zamerať na študenta a viesť ho na ceste k cieľu.
  • Kombinácia kurzov - vytvorte si balík kurzov podľa vlastných predstáv.
  • Bezplatná ukážková hodina - kde si vyberiete pre Vás najvhodnejší produkt a oboznámime Vás s metódou výučby.
  • Kontrola pokroku - pravidelne od nás obdržíte percentuálne vyhodnotenie dochádzky a hodnotenie pokroku študentov.
  • Kurzy si nepredplácate - fakturácia prebieha mesačne, podľa počtu reálne odučených hodín.
  • Flexibilita času - do 17.00 hodiny predchádzajúceho dňa môžete presunúť alebo zrušiť svoju vyučovaciu hodinu bez fakturácie z našej strany.
  • Zľavy v kníhkupectvách - na anglickú literatúru pre všetkých študentov.

Raňajky do kancelárie

Našim klientom chceme spríjemniť život. Vytvárame vám priestor nielen na kvalitné vzdelávanie, ale aj na príjemné a veselé chvíle. Predstavte si, že jedno ráno, keď začnete pracovať, na vaše dvere zaklope donášková služba a s úsmevom na tvári vám odovzdá balíček plný chutných voňavých a čerstvých raňajok a iných prekvapení. Ktoré ráno to bude? Nechajte sa prekvapiť!


Toto prekvapenie zrealizujeme prostredníctvom Bruncher - enJOY your morning!