Preklady a tlmočenie

Naša spoločnosť ponúka popri výučbe anglického jazyka aj profesionálne prekladateľské a tlmočnícke služby. Naši skúsení prekladatelia a tlmočníci Vám zabezpečia prvotriedne služby v prípade, ak vyhľadávate odborný preklad dokumentov z rozličných oblastí, alebo potrebujete tlmočníka na Vami organizované odborné konferencie či zahraničné návštevy.

Preklady

Preklady Vašich dokumentov zabezpečíme v týchto jazykoch:

 • Anglický jazyk
 • Nemecký jazyk
 • Španielsky jazyk
 • Arabský jazyk

*V prípade potreby preklady súdne overí registrovaný súdny prekladateľ.


Konečná cena prekladu bude vypočítaná na základe:

 • počtu normostrán preloženého textu
 • náročnosti prekladaného textu
 • termínu dodania prekladu

Prekladateľské služby poskytujeme v týchto odboroch:

 • Administratíva
 • Automobilový priemysel
 • Bankovníctvo, obchod
 • Ekonómia, manažment
 • Environmentalistika, logistika
 • Manuály a návody na použitie
 • Právne texty a zmluvy
 • Reklama a média
 • Texty podľa Vašich požiadaviek

*Maximálnu kvalitu prekladu zaručujeme
finálnou kontrolou prostredníctvom rodeného
hovorcu v danom jazyku (tzv. “native speaker“).

Tlmočenie

Tlmočenie pre Vás zabezpečíme v týchto jazykoch:

 • Anglický jazyk
 • Arabský jazyk

Služby tlmočenia poskytujeme v dvoch formách:

 • konzekutívne - tlmočník následne prekladá časti reči
 • simultánne - tlmočník hovorí zároveň s rečníkom

Konečnú cenu za tlmočenie určíme na základe:

 • druhu tlmočenia a jeho náročnosti
 • počtu objednaných hodín alebo dní
 • cestovných a ubytovacích nákladov pre tlmočníka (ak je tlmočenie mimo Bratislavy)