Jazykové kurzy

Pýtate sa, akým spôsobom sa najrýchlejšie a najefektívnejšie naučíte po anglicky? V prvom rade je potrebné mať nadšenie. K nemu však potrebujete aj kvalitné, dynamické a efektívne vedenie, ktoré vo Vás spolu s vlastnou motiváciou a intenzívnym opakovaním učiva rozvinie schopnosť pretaviť anglický jazyk do praxe. Presne takýto systém výučby s nami Vy ako aj Vaši zamestnanci zažijete. Vybrať si pritom môžete kurz podľa Vašej potreby.

LC Business English

Kurz, na ktorom si osvojíte používanie anglických fráz z pracovnej oblasti zameraných na:


  • komunikáciu so zahraničnými obchodnými partnermi,
  • správne písanie e-mailov
  • vedenie obchodných rokovaní

Svojimi jazykovými znalosťami prekvapíte svojich kolegov aj nadriadených. Zároveň si zvýšite Vašu vlastnú hodnotu a sebadôveru, čo sa pozitívne odzrkadlí na Vašej motivácii, efektivite a výkonnosti na pracovisku.

LC English global

Kurz všeobecnej angličtiny, zameraný na rozvoj komunikačných schopností. Rozvíja všetky Vaše jazykové zručnosti: rozprávanie, porozumenie, čítanie a písanie.

Témy: reálne a aktuálne oblasti života.

Jeden kurz obsahuje 80-120 vyučovacích hodín.

Interaktivita a flexibilita vyučovacích hodín.

6 úrovní od A1 až C1 - viď seba hodnotiacu tabuľku.

Vďaka jednoduchosti, pútavosti a efektivite výučby sa budete tešiť na každú hodinu angličtiny.

LC English conversation

Viac než 30 tém, ale aj témy podľa Vášho záujmu

Skupinky aj témy rozdelené do 3 jazykových úrovní: začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Sami si vyberáte témy aj ich poradie

Získate novú slovnú zásobu k danej téme

Naučíte sa správne použitie gramatiky v rámci konverzácie.

Zlepšíte si porozumenie pri počúvaní aj čítaní.

Vyjadríte svoje pocity, myšlienky a názory po anglicky

Rozviniete si Vašu schopnosť pohotovo reagovať

Nájdete odvahu komunikovať s cudzincami.

LC English Certificate

Potrebujete Vašu úroveň znalosti cudzieho jazyka dokladovať medzinárodným certifikátom? Radi Vás detailne pripravíme na jazykovú skúšku:

5 úrovní vo všeobecnej angličtine:

pre začiatočníkov KET, pre mierne pokročilých PET,

najčastejšie absolvovaná skúška pre pokročilých FCE,

a pre náročných a skúsených CAE, CPE.

3 úrovne v obchodnej angličtine: BEC preliminary, BEC vantage, BEC higher

LC English vocabulary

30 tém, témy a poradie si volíte sami

Každá téma obsahuje viac ako 100 najpoužívanejších slov, slovných spojení a idiómov. Praktická komunikačná časť

Vašu slovnú zásobu si rozšírite spolu až o 3000 nových anglických výrazov.

Kurz vhodný pre mierne pokročilých až pokročilých študentov.

LC English Grammar

Prostredníctvom tohto kurzu Vám pomôžeme odstrániť „chybičky krásy“ na Vašom jazykovom prejave. Predložky, členy, voľba správneho gramatického času, slovosled anglického jazyka sa veľmi líšia od slovenského jazyka, preto vám pomôžeme porozumieť jeho zákonitostiam aj jeho výnimkám. Teória a písomný tréning sú kombinované s praktickými cvičeniami

LC MY English

Chceli by ste najmä konverzovať, ale máte rezervy v gramatike ? Alebo vás zaujíma hlavne obchodná angličtina, alebo zároveň si chcete mimoriadne rozšíriť slovnú zásobu? Spolu s lektorom si môžete vybrať vlastnú kombináciu produktov zostavenú presne podľa Vašich potrieb a cieľov.

Zaručujeme maximálnu pútavosť hodín a všestranný rozvoj Vašich jazykových zručností.

Skupinové alebo individuálne vyučovanie?

Vyberte si to, čo vám najviac vyhovuje.


Výhody individuálnej výučby:

  • maximálna efektívnosť
  • kurz na mieru - obsah aj metóda zodpovedajúca špeciálne Vašim potrebám
  • flexibilita času - do 17.00 hod. predchádzajúceho dňa môžete presunúť alebo zrušiť svoju vyučovaciu hodinu bez fakturácie z našej strany

Výhody skupinovej výučby:

  • Vzájomná inšpirácia
  • Skupinová komunikácia
  • Učenie sa z chýb ostatných študentov

*Konečnú cenu určíme podľa vybraného produktu a počtu študentov v skupine.